Hodie est

dilluns, 10 de febrer de 2014

La influència del llatí en l'anglès


Avete!

Si existixen llengües que estan directament influenciades pel llatí aquestes són, sens dubte, les romàniques, però la magnificència de l'Imperi Romà va fer que en certa manera fos inevitable que les seves petjades quedessin grabades en altres llengües en les quals la seva influència no és tan evident. I és precisament d'això del que jo us parlaré avui, centrant-me principalment en l'anglès.

Però per parlar de la influència del llatí en l'anglès cal saber primer quins són els orígens d'aquest idioma. Els orígens de l'anglès es remunten al segle V dC quan unes tribus germàniques van envair el territori que ara coneixem com Gran Bretanya. Després els romans van envair Gran Bretanya l'any 43 dC i van estar-hi durant 400 anys.

Va ser concretament l'any 410 dC quan els últims soldats romans van marxar i les tribus germàniques ocuparen tot el territori. Aquestes tribus, que provenien de la costa del Mar del Nord, eren tres i s'anomenaven Angles, Saxons i Juts.

Quan van arribar, a Gran Bretanya es parlaven dos idiomes: el llatí i el celta. El primer era parlat per la classe alta mentre que el segon per la gent de classe baixa. L'arribada d'aquestes tribus, però, va fer que els parlants de celta marxessin cap al Nord i Sud de l'arxipèlag britànic, és a dir, el que és ara Escòcia, Irlanda i Gal·les, i es comencessin a parlar les llengües que parlaven aquestes tribus. Com a resultat de la barreja d'aquestes llengües, del celta i del llatí es va originar el que ara coneixem com a anglès.Sabent això, ja ens podem centrar en la influència del llatí en l'anglès. Actualment s'estima que la llengua anglesa té unes 200.000 paraules i un 65% provenen del llatí. En el llenguatge científic aquest percentatge s'eleva a un 85% mentre que en el col·loquial és d'un 35%. 
A continuació podem veure algunes paraules angleses i alemanyes, ja que aquesta llengua també té una forta influència del llatí.

                         LLatí                                        Anglès                           Alemany         
                     Architectura                               Architecture                      Architektur
                          Actio                                            Active                                 Aktiv
                      Concedere                                     Concede                          Konzidieren
                        Mater                                           Mother                               Mutter
                        Pater                                            Father                                 Vater
                    Construere                                   Construct                         Konstruieren
                        Strata                                            Street                                  Straße
                      Familia                                        Family                                  Familie
                       Schola                                           School                                   Schule
                       Caseus                                         Cheese                                    Käse
                        Hora                                             Hour                                      Uhr
                       Publicum                                       Public                                Publikum
                      Studere                                         Study                                  Studieren
                     Universitas                                  University                          Universität
                        Vinum                                          Wine                                      Wein

La força del llatí sobre l'anglès no només es demostra en el vocabulari, també es veu en els sufixos:

                                    LLatí                                                      Anglès
                         -us (severus)                                               -ous (serious)
                        -bilis (sensibilis)                                           -ble (sensible)
                       -entia (violentia)                                           -ence (violence)
                       -ntum (argumentum)                                  -nt (argument)

A part, també podem trobar força paraules que es formen a partir d'arrels llatines. La majoria d'aquestes paraules podem trobar-les també en català o castellà:

              Arrel llatina                Significat                        Paraula anglesa
                   -dict-                                   dir                      contradict, dictate, diction, predict     
                  -duc-                        conduir, portar                deduce, produce, reduce
                  -ject-                                llençar                       inject, interject, project, subject
                  -pend-                             penjar                       depend, impend, pendulum
             -scrib-, -script-                  escriure         describe, prescription, subscribe, transcription
                  -tract-                  l lençar, arrossegar            attract, contract, extract, traction

D'altra banda, el llatí també va deixar la seva petjada en alguns aspectes de la sintaxi anglesa. Això va ser degut al fet que durant la formació de l'anglès literari es van traduir nombrosos textos en llatí. Us mostro alguns exemples:
  • Degut a la manca de normatives rígides que tenia l'anglès en els seus inicis es va intentar imitar el més fidelment possible el llatí. Una evidència d'això és la distinció entre el what i el which, equivalents als pronoms llatins quid i qualis.
  • Les construccions de participis absoluts com, per exemple, Having tested the system, he said that..., provenen directament del que nosaltres tan bé coneixem, l'ablatiu absolut.
  • La prohibició de la doble negació. En anglès no es pot dir I haven't seen nothing, s'ha de dir I haven't seen anything. Aquesta norma té els seus orígens en les normes del llatí culte i en la reflexió que dues negacions juntes equivalen a una afirmació.
Així doncs, després d'haver après tot això, podem arribar a la conclusió que separar l'anglès del llatí com si fossin dues llengües totalment alienes és una total equivocació. El llatí ha estat una de les llengües més importants de la història i ha influenciat més llengües a part de les que en descendeixen directament. L'anglès, i també l'alemany, del qual també hem pogut veure uns quants exemples, en són una clara mostra.

Per concloure, cal dir que aprendre llatí no és únicament útil per saber o aprendre qualsevol llengua romànica, ho és també per entendre com funciona la llengua de manera general, ja que existeix un ampli nombre de llengües que són la clara herència del que en el seu dia va ser l'imperi lingüístic del llatí.


Valete!